Stypendium Rektora UO w roku akademickim 2012/2013

Poniżej  kryteria  dotyczące Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla najlepszych studentów naszej uczelni. O  powyższe stypendium może starać się każdy student, którego średnia ocen przekroczyła 4.000. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni lub pierwszy rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr. W takim przypadku stypendium przyznaje się na semestr.

W przypadku studiów 1,5 rocznych na pierwszym roku studiów stypendium przyznawane jest na semestr letni danego roku akademickiego i semestr zimowy następnego roku akademickiego .

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów bez podziału na lata i  tryb studiów (stacjonarny lub niestacjonarny). Warunkiem otrzymania stypendium jest osiągnięcie średniej ocen nie niższej niż 4,00. Minimalna średnia ocen: 4,000 zgodnie z Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego”, wymóg minimalnej średniej ocen na kierunku wiodącym nie dotyczy studentów, wpisujących swe osiągnięcia do osiągnięć sportowych (tzn. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym). Jednak w razie zachowania wymogu minimalnej średniej ocen przez ww. studentów, dolicza się punkty za średnią ocen.

UWAGI

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać wyłącznie na jednym ze studiowanych kierunków i tylko na jednej uczelni.
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi:

1) który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Po ukończeniu jednych studiów pierwszego stopnia nie można otrzymać stypendium Rektora na innych studiach pierwszego stopnia.

2) powtarzającemu semestr lub rok akademicki,

3) który nie zaliczył poprzedniego roku akademickiego na studiach w UO, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

4) przebywającemu na urlopie od zajęć,

5) który otrzymał karę dyscyplinarną.

Do pobrania:

Wniosek Stypendium Rektora

Załącznik nr 1 do wniosku – Stypendium Rektora – wersja krótka –

Załącznik nr 2 do wniosku – Stypendium Rektora – wersja opisowa

Przypominamy, iż wniosek o stypendium musi zawierać nagłówek konkretnego wydziału, dokument ten można pobrać na stronie wydziałowej: http://www.wfil.uni.opole.pl/show.php?id=3&lang=pl&m=1 , trzeba kliknąć na następująca informację : Stypendia- wniosek należy wydrukować na papierze z logo Wydziału Filologicznego : Pobierz logo. 

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do swojego dziekanatu do 15  października 2012 r!

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s